ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ثبت شکایات

کلیه مشمولین و مراکـــز محترم می توانند در صورت داشتــن هر گونه انتقـــاد، پیشنهـــاد و یا شکایـــت در مورد ســـامانه آموزش مجـــازی درخواست خود را به صورت مکتوب از طریق پست الکتـــرونیک Info[@]Creativethinking.ir ارسال نمایند. خواهشمند است درخواست خود را به صورت کامل و شفاف و در صورت لزوم با ذکر شماره تماس ارســـال نمائید.

با تشکر
واحد ارتباط با مشتریان